Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III edycja samouczka [Aktualizacja 5]

Drodzy Uczniowie,

W związku z prośbami oraz pytaniami od uczestników projektów oraz ich nauczycieli postanowiliśmy umożliwić uczestnikom projektu większą swobodę czasową dostępu do działów zgodnie z poniższym harmonogramem. Przypominamy, że testy końcowe dostępne są po zakończeniu czasu przeznaczonego na samouczki lub jeśli wykonacie wszystkie 5 testów samouczenia. Zachęcamy do rozwiązywania zadań!

Bieżące 3 działy są dostępne od 23.12 do 17.01, testy końcowe do 20.01.

Poniżej zaktualizowane daty udostępniania działów Samouczka:

Zasady korzystania z Samouczka

Dostęp do samouczka

  1. Po utworzeniu konta i pozytywnej rekrutacji, masz dostęp do Samouczka w trakcie całej edycji, która trwa od września do kwietnia danego roku szkolnego. Dostępność poszczególnych testów z 6 działów ustalamy oddzielnie co roku. Planowane daty udostępniania kolejnych działów w tym roku to:
    1. Dział I - Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań - 3.11.2021
    2. Dział II - Funkcje, ciągi - 28.11.2021
    3. Działy I-III - Trygonometria - 23.12.2021

Wykonanie testów samouczenia przyśpiesza dostępność testu końcowego

Wykonanie wszystkich 5 testów samouczenia odblokowuje dostęp do testu końcowego, nie trzeba czekać na 3 ostatnie dni dostępności działu.

Rekrutacja i logowanie do samouczka dla uczniów

System Matematycznego Internetowego Samouczka jest przeznaczony dla uczniów liceów lub ósmych klas szkoły podstawowej, którzy założą konto w systemie i przejdą pozytywnie proces rekrutacji. Dokładne zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Projektu, koniecznie przeczytaj!

Subskrybuj Matematyczny Internetowy Samouczek dla Uczniów RSS