Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnienie testów mieszanych

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną oraz przesunięcie terminu matur chcemy dać Uczestnikom dodatkową możliwość powtórzenia materiału. W związku z tym przygotowaliśmy dodatkowy dział VII, w którym losuje się testy mieszane. Każdy z nich złożony jest z 12 zadań, po 2 z każdego z 6 działów tematycznych. Daje to możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z całego materiału.

Udostępnienie wszystkich działów w MISiu

Od 8 maja do 28 maja 2020 roku udostępniamy uczestnikom projektu możliwość rozwiązywania testów z wszystkich działów tematycznych. Od 29 maja do 4 czerwca 2020 będzie można rozwiązywać tylko testy końcowe. Możliwość rozwiązywania zadań z danego działu mają wyłącznie ci uczestnicy, którzy do tej pory nie rozwiązali testu końcowego z tego działu. Jeżeli ktoś rozwiązał już test wstępny z danego działu, to nie będzie mógł ponownie go rozwiązać.

Zakończenie Edycji

Zakończyliśmy udostępnianie możliwości rozwiązywania testów z kolejnych działów tematycznych w Matematycznym Internetowym Samouczku. Zgodnie z Regulaminem osoby, które uzyskały do 28 kwietnia 2020 roku co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów, czyli co najmniej 126 na 180 punktów, otrzymują promocję do finału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, organizowanego przez Politechnikę Warszawską (w bieżącej edycji, ze względu na sytuację epidemiczną, zrezygnowaliśmy z rozgrywania półfinałów, stąd promocja jest do wyższego etapu rozgrywania Konkursu).

Ranking Uczestników wg. Testów Końcowych

Uczestnicy mogą porównać swoje wyniki w rankingu który znajduje się w menu "Nawigacja" i który jest dostępny tylko dla osób zalogowanych.

Rekrutacja i logowanie do samouczka dla uczniów

System Matematycznego Internetowego Samouczka jest przeznaczony dla uczniów liceów lub ósmych klas szkoły podstawowej, którzy założą konto w systemie i przejdą pozytywnie proces rekrutacji. Dokładne zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Projektu, koniecznie przeczytaj!

Zasady korzystania z Samouczka

Dostęp do samouczka

  1. Po utworzeniu konta i pozytywnej rekrutacji, masz dostęp do Samouczka w trakcie całej edycji, która trwa od września do kwietnia danego roku szkolnego. Dostępność poszczególnych testów z 6 działów ustalamy oddzielnie co roku. Planowane daty udostępniania kolejnych działów w tym roku to:
    1. Dział I - Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań - 7.10.2019
    2. Dział II - Funkcje, ciągi - 4.11.2019
    3. Dział III - Trygonometria - 28.11.2019
Subskrybuj Matematyczny Internetowy Samouczek dla Uczniów RSS