Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III edycja samouczka [Aktualizacja 11]

Drodzy Uczniowie,

Ranking końcowy został sporządzony w dniu 01.06, kody promocyjne w ramach nagrody dla 10 najlepszych uczestników którzy zdobyli ponad 70% punktów zostały już przesłane mailem. W tym roku najlepsza 10 uczestników zdobyła co najmniej 170 punktów.

W związku z prośbami oraz pytaniami od uczestników projektów oraz ich nauczycieli postanowiliśmy umożliwić uczestnikom projektu większą swobodę czasową dostępu do działów zgodnie z poniższym harmonogramem. Testy końcowe dostępne są od razu po ukończeniu testów wstępnych.

Niespodzianka [Aktualizacja]

Mamy małą niespodziankę dla osób, które już dostarczyły (lub jeszcze to zrobią) wszystkie dokumenty projektowe oraz będą aktywnie uczestniczyć w Samouczku (minimalne wymagania: w jednym dziale wynik testu końcowego musi być większy niż wynik testu wstępnego oraz wynik tego testu końcowego ma być równy co najmniej 60%). Dla takich osób pod koniec czerwca (ze względu na przedłużenie projektu) rozlosujemy oraz prześlemy nagrody takie jak: planszówki, książki, zestawy LEGO. Mamy nadzieję, że upominki umilą wam rozwiązywanie zadań w Samouczku.

Zasady korzystania z Samouczka

Dostęp do samouczka

  1. Po utworzeniu konta i pozytywnej rekrutacji, masz dostęp do Samouczka w trakcie całej edycji, która trwa od września do czerwca danego roku szkolnego. Dostępność poszczególnych testów z 6 działów ustalamy oddzielnie co roku. Planowane daty udostępniania kolejnych działów w tym roku to:
    1. Dział I - Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań - 3.11.2021
    2. Dział II - Funkcje, ciągi - 28.11.2021
    3. Działy I-III - Trygonometria - 23.12.2021

Rekrutacja i logowanie do samouczka dla uczniów

System Matematycznego Internetowego Samouczka jest przeznaczony dla uczniów liceów lub ósmych klas szkoły podstawowej, którzy założą konto w systemie i przejdą pozytywnie proces rekrutacji. Dokładne zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Projektu, koniecznie przeczytaj!

Subskrybuj Matematyczny Internetowy Samouczek dla Uczniów RSS