Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne dokumenty projektu

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki 2,3 oraz 4) należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem poczty na adres:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
Politechnika Warszawska,
ul. Koszykowa 75,
00-662 Warszawa,
z dopiskiem „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” lub dostarczyć osobiście do Gmachu Matematyki i Nauk Informacyjnych (adres jw.), pokój 32.