Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym jest Matematyczny Internetowy Samouczek?

W ramach projektu powstaje baza złożona z dużej ilości testowych zadań matematycznych zaopatrzonych we wskazówki jak zadanie należy poprawnie rozwiązać i podzielonych na 6 działów, każdy podzielony na 10 grup tematycznych. Zakres tematyczny zadań odpowiadać będzie materiałowi omawianemu w liceum.

Do każdego zadania podane będą 4 warianty odpowiedzi, z których co najmniej jedna powinna być poprawna. Zadania są o zróżnicowanym poziomie trudności co umożliwi pracę z samouczkiem zarówno uczniom o niewielkich umiejętnościach matematycznych, jak i uczniom uzdolnionym matematycznie, którzy chcieliby rozwijać swoje zdolności.

Każdy z działów będzie kolejno udostępniany użytkownikom na okres 21 dni. W tym czasie uczeń po wykonaniu testu wstępnego, na rozwiązanie którego będzie miał 24 godziny, będzie miał możliwość samodzielnego rozwiązywania testów z danego działu. Ich poziom będzie zależał od wyników ostatnio wykonywanego testu. Podczas ich wykonywania będzie można skorzystać ze wskazówek. Na zakończenie uczeń ma ponownie 24 godziny na wykonanie testu końcowego. Liczby punktów uzyskanych podczas testów końcowych z poszczególnych działów zaliczają się do łącznego rankingu. Dziesięciu Uczestników, znajdujących się w danej edycji najwyżej w końcowym rankingu, otrzyma promocję do półfinału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, organizowanego przez Politechnikę Warszawską, pod warunkiem uzyskania co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów.