Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niespodzianka [Aktualizacja]

Mamy małą niespodziankę dla osób, które już dostarczyły (lub jeszcze to zrobią) wszystkie dokumenty projektowe oraz będą aktywnie uczestniczyć w Samouczku (minimalne wymagania: w jednym dziale wynik testu końcowego musi być większy niż wynik testu wstępnego oraz wynik tego testu końcowego ma być równy co najmniej 60%). Dla takich osób pod koniec czerwca (ze względu na przedłużenie projektu) rozlosujemy oraz prześlemy nagrody takie jak: planszówki, książki, zestawy LEGO. Mamy nadzieję, że upominki umilą wam rozwiązywanie zadań w Samouczku.

Przypominamy, że oprócz samego zgłoszenia należy dostarczyć na Wydział MiNI PW załączniki nr 2,3,4 ze strony https://mis.mini.pw.edu.pl/dokumentacja (mogą być np. przesłane pocztą na adres:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
Politechnika Warszawska,
ul. Koszykowa 75,
00-662 Warszawa,

z dopiskiem „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” lub dostarczone osobiście do Gmachu Matematyki i Nauk Informacyjnych (adres jw.), pokój 32.